Pliki do druku

INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Projekt powinien być dostarczony w postaci dwóch plików PDF: pierwszy to okładka, drugi to środek książki.
2. PDF powinien być zapisany w wersji  PDF/X-1a:2001 w acrobat 4 wersja 1.3.
3. W projekcie powinna być osadzona kolorystyka CMYK bez dołączania dodatkowych profili.
4. Plik powinien zawierać wszystkie strony ułożone po kolei, włącznie z wakatami.
5. Orientacja stron powinna być jednakowa w całym projekcie.
6. Format strony w pliku powinien być równy żądanemu formatowi pracy.
7. W pliku powinny być oznaczone trimboxy.
8. Wymagana wielkość spadów to: dla okładki - 5mm; dla środka - 3mm.
9. Wszelkie teksty oraz ważne elementy graficzne (kody, logo) powinny być w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia.
10. W pliku środka nie należy umieszczać znaków drukarskich (paserów, kliny, itp.).
11. Plik okładki może zawierać znaki drukarskie.
12. Pliki  powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi.
13. Wszystkie wykorzystane w książce czcionki powinny być załączone do pliku PDF lub zamienione na krzywe.
14. Maska na lakier punktowy UV powinna być przygotowana w osobnym pliku. Wszystkie elementy lakierowane muszą być w 100% w kolorze czarnym.
15. Załączone bitmapy oraz zdjęcia powinny być w rozdzielczość 300 dpi.
16. Teksty w książce powinny być przygotowane w przestrzeni kolorystycznej CMYK w 100% w kolorze czarnym, bez profilu ICC.
17. Nie należy stosować kolorystyki RGB.
18. Minimalna wielkość użytej czcionki 4 pkt (przy wybraniu z tła biały napis 6 pkt).


KSIĄŻKI W OPRAWIE MIĘKKIEJ / TWARDEJ / SZYTO-KLEJONEJ
1. W przypadku występowania stron w kolorze prosimy o dokładne opisanie ich położenia w książce.
2. Grzbiety książek mniejsze niż 5 mm nie mogą zawierać tekstów, znaków graficznych jak loga firmy.
3. Ilość stron przy oprawie szytej to zawsze wielokrotność liczby 4.
4. Przed przygotowaniem oklejki/okładki proszę wysłać prośbę o rozrys na maila: info@bookpress.eu
5. W przypadku dwustronnego zadruku okładki na wewnętrznej stronie należy pozostawić wybranie na grzbiecie.
6. Należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz pierwsza i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 4-5 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne, przez co zmniejsza się efektywny format rozkładówek.

UWAGI
1. Ze względu na możliwość niewielkich przesunięć w trakcie cięcia należy unikać ramek wokół użytku, które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności
2. Kolory projektu na wydruku z drukarki cyfrowej jak i na ekranie monitora mogą ze względu na technologię odbiegać od gotowego produktu.
3. Nie należy używać przejść tonalnych niższych niż 5%, aby uniknąć paskowania należy dodać szumy
4. Minimalna grubość linii to 0,25pkt (0,088mm)

OSTRZEŻENIA
1. W przypadku braku marginesów lub różnicy pomiędzy realnym wymiarem stron, a wymiarem stron przesłanych do druku (niezgodności formatów) – wyśrodkujemy projekt
2. Gdy w ramach jednego pliku występują różne formaty stron – wycentrujemy projekt do formatu z zamówienia klienta
3. W przypadku braku spadów, drukujemy plik w takiej postaci, jaką otrzymaliśmy (bez spadów)