Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DRUKARNI INTERNETOWEJ BOOKPRESS.EU

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Państwa danych jest Bookpress.eu Roman Kowalski Olsztyn 10-408, ul Lubelska 37C, 7391707321, kontakt mail info@bookpress.eu

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonywania umów sprzedaży naszych towarów lub usług, weryfikacji wiarygodności płatniczej, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie

a) art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tzn: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit. C RODO tzn: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, są to np. przepisy prawa, które wymagają od nas przetwarzania dla celów podatkowych i rachunkowych,

c) art. 6 ust. 1 lit. F RODO tzn: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, jest to np: egzekwowanie należności, marketing naszych produktów lub usług.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom oraz stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w pkt. 3 w zakresie, w jakim są one niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Administratora danych, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Administrator posiada inną podstawę prawną. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – w razie potrzeby – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności; dostawcom usług kurierskich lub pocztowych; firmom transportowym lub spedytorskim; dostawcom systemów informatycznych i usług IT; podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy w tym usługi prawne; bankom w zakresie realizacji płatności; zewnętrznej księgowości; innym osobom w ramach Państwa organizacji.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego były podane Państwa dane. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i rachunkowego.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych (informację o danych, kopie danych); sprostowania danych, usunięcia danych (w przypadku bezpodstawnego przetwarzania); ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku); przeniesienia danych do innego Administratora danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit.f RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególności na potrzeby marketingu naszych produktów lub usług.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu naszych produktów lub usług. Podanie danych osobowych w przypadku zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów lub usług jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, wydania towaru/ usługi lub faktury.

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

2.COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Drukarni Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Drukarnia Internetowa). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Drukarni Internetowej w następujących celach:

1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Drukarni Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;

2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Drukarni Internetowej;

4. dostosowywania zawartości strony Drukarni Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Drukarni Internetowej;

5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Drukarni Internetowej oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

3.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Drukarni Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

4.Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Drukarnia Internetowa – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

·w przeglądarce Chrome

·w przeglądarce Firefox

·w przęglądarce Internet Explorer

·w przeglądarce Opera

·w przeglądarce Safari

6.Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Drukarni Internetowej. Logi nie są ujawniane osobom trzecim

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Drukarnia Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Drukarni Internetowej.

2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.